Beschrijving van Algorithmes, gebruikt in de Meteo en Tijd server.
Algorithme Definitie (file, line) Omschrijving
absolute_humiditycalculation.c:542berekening absolute waarde van de luchtvochtigheid met behulp van luchtdruk luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid
ai_temperature_forecasttemp_nnf.c:328de temperatuur voorspelling voor vandaag en morgen via kunstmatige intelligentie (weersgegevens van de afgelopen 35 jaar zijn gebruikt als leermateriaal)
baro_pressurecalculation.c:282aan de hand van huidige en vroegere luchtdruk wordt de verwachte barometrische druk en weerbeschrijvingen en regenkansen bepaald
check_hittegolfcalculation.c:214hittegolf check volgens knmi normen
compass_pointwmr_convert.c:349omzetting van een compass hoek t.o.v. noord naar windstreken
counterapp_sockets.c:71teller die bepaalde gebeurtenissen telt vanaf het starten van de Meteo en Tijd Server
counterip_adm.c:101teller die bepaalde gebeurtenissen telt vanaf het starten van de Meteo en Tijd Server
countersocket_supp.c:303teller die bepaalde gebeurtenissen telt vanaf het starten van de Meteo en Tijd Server
day_averageswmr_trend_history.c:146berekening van daggemiddelden van de afgelopen 24 uur
day_maximawmr_trend_history.c:148bepaling van de maximum waarde van de afgelopen 24 uur
day_minimawmr_trend_history.c:147bepaling van de minimum waarde van de afgelopen 24 uur
day_trendswmr_trend_history.c:196berekening van dagtrend (verschil tussen de waarde van nu en gisteren om deze tijd)
degreedayscalculation.c:363graaddagen berekening waarbij het aantal graden dat de gemiddelde dagtemperatuur onder de 18 ligt ongewogen telt
dew_pointcalculation.c:497dauwpunt berekening (wet bulb)
dew_rhcalculation.c:511berekening van relatieve vochtigheid en dauwpuntstemperatuur binnen bij een gegeven temperatuur; als er de absolute vochtigheid zou heersen die vastgelegd is bij een gegeven vochtigheid/temperatuur buiten
dst_classificationdaylight_saving.c:78bepaalt of een tijd die weergegeven wordt door jaar/maand/dag uur/minuut zomertijd of wintertijd is
dst_enddaylight_saving.c:69bepaalt voor een bepaald jaar op welke maand en dag de zomertijd eindigt
dst_startdaylight_saving.c:54bepaalt voor een bepaald jaar op welke maand en dag de zomertijd begint
eotwmr_eot.c:5bepaalt het verschil in minuten tussen gemiddelde zonnetijd en de echte zonnetijd (bijvoorbeeld hoeveel het hoogste punt van de zon in Greenwich voor/na twaalf uur utc ligt)
filtercalculation.c:6voert een alpha filtering uit; hiermee wordt een 'gemiddelde' berekend met nadruk op de meest recente waarden waarbij de oudste waarden steeds minder meetellen
filtered_statswmr_statistics.c:10berekening voor gemiddelde (zie filter); minimum; maximum; en gefilterde waarden van variantie en standaard deviatie
get_jdget_jd.c:41berekent de julian date; gebaseerd op jaar/maand/dag uur/minuut en de tijdzone en zomer/wintertijd
graaddagencalculation.c:356graaddagen berekening waarbij het aantal graden dat de gemiddelde dagtemperatuur onder de 18 ligt volgens de Nederlands norm gewogen wordt
gregorian_to_jdjd.c:8omzetting van jaar/maand/dag uur/minuut/seconde en tijdcorrectie naar een julian date
heat_indexcalculation.c:430berekening van hitte index (een gevoelstemperatuur) volgens diverse normen aan de hand van temperatuur en relatieve vochtigheid
heat_index_riskcalculation.c:522omzetting van de hitte index naar een risico indicatie
heat_loss_riskcalculation.c:418indicatie van een warmteverlies naar een risico indicatie
hittegolf_historycalculation.c:238opbouwen van de hittegolf daghistorie om te bepalen of er een hittegolf is
ip_adminip_adm.c:89omzetten van een ip adres naar een domein naam
jd_2_day_of_weekjd.c:40omzetting van een julian date naar een indicatie voor de dag van de week
jd_to_hebrewhebrew.c:142omzetting van een julian date (en een 'na zonsondergang' indicatie) naar een joodse datum in jaar/maand/dag
jd_to_islamicislamic.c:15omzetting van een julian date (en een 'na zonsondergang' indicatie) naar een islamitische datum in jaar/maand/dag en 'dag van de week'
licensewmr_license.c:34validatie van licentie host/expiry/options (gebaseerd op blowfish encryptie algorithme)
long_term_averagesday_averages.c:41berekening van 'normale' waarden voor deze tijd van het jaar (voor temperatuur; vochtigheid enzovoort)
medical_indicator1calculation.c:257(experimenteel) een 'medische' gevoeligheidsindicator van ca -10 tot +10 met nadruk op grote luchtdrukverschillen en luchtvochtigheid
medical_indicator2calculation.c:264(experimenteel) een 'medische' gevoeligheidsindicator van ca 0 tot +10 met nadruk op grote luchtdrukverschillen; luchtvochtigheid; en ontbreken van daglicht
moon_datawmr_astro.c:4497diverse berekeningen van eigenschappen van de maan (volgens formules uit de gnu-calendar: gcal)
net_effective_temperaturecalculation.c:533berekening van de NET uit temperuur; relatieve vochtigheid en windsnelheid
normalized_barocalculation.c:308berekening van de barometrische luchtdruk op zeenivo uitgaande van de plaatselijke luchtdruk en hoogte waarop gemeten wordt
on_requestwmr_history.c:248calculation of time with seconds accuracy is done when the data is requested
on_requestwmr_txt.c:1007calculation of time with seconds accuracy is done when the data is requested
phasemoon_math.c:238berekening van diverse zon en maan gerelateerde gegevens zoals schijnbare diameter en afstand tot de aarde
phasehuntmoon_math.c:161berekening van maangestalten en het lunatiegetal
planet_dataplanet.c:400berekening van de right ascension/declinatie en azimuth/elevatie vam de planeten in ons zonnestelsel (volgens formules van Paul Schlyter)
presetwmr_txt.c:38vooraf ingestelde waarden die als goede default dienst kunnen doen
sensor_datawmr_decode.c:573data die van het weerstation komt en verder niet bewerkt is
server_infowmr_server_info.c:66server gegevens van aanmaak en executie operating system
simplewmr_derive_data.c:18eenvoudige omzettingen zoals optellingen en aftrekkingen van andere getallen
simplewmr_derive_time.c:34eenvoudige omzettingen zoals optellingen en aftrekkingen van andere getallen
simplewmr_derive_time.c:577eenvoudige omzettingen zoals optellingen en aftrekkingen van andere getallen
speed_to_beaufortwind.c:64omzetting windsnelheid naar Beaufort schalen
speed_to_fujitawind.c:94omzetting van windsnelheid naar fujita schalen (storm indicatoren)
start_seasonswmr_astro.c:4522berekening van begin van de seizoenen
statisticswmr_statistics.c:142bepaalt minimum; maximum; som van de waarden en een rekenkundig gemiddelde
sun_datawmr_astro.c:4470diverse berekeningen van eigenschappen van de zon (volgens formules uit de gnu-calendar: gcal)
superfiltered_statswmr_statistics.c:62berekening voor 2 gemiddelden (zie filter) met kortere en langere tijdconstante; minimum en maximum (met tijd dat deze optraden); gefilterde waarden van variantie en standaard deviatie en gefilterde 'hoge' en 'lage' waarden
temp_classificationcalculation.c:155klassificeert de temperatuur volgens knmi normen (bijvoorbeeld: tropisch)
temperature_forecastmodel_forecast.c:40bepaalt de verwachte temperatuurextremen (minimum en maximum) voor vandaag en morgen
temperature_forecastwmr_trend_history.c:222bepaalt de verwachte temperatuurextremen (minimum en maximum) voor vandaag en morgen
temperature_forecast_combinedwmr_trend_history.c:276combinatie van temperature_forecast en ai_temperature_forecast algorithmes
temperature_heightcalculation.c:315berekent een hoogte waarop de temperatuur afgezakt is tot 0 graden C
tendencycalculation.c:322geeft snelle/langzame/geen toename/afname van een grootheid aan
time_measurementwmr_decode.c:62bepaling van tijdsduur door het begintijdstip en eindtijdstip te meten en het verschil te berekenen
time_measurementwmr_history.c:329bepaling van tijdsduur door het begintijdstip en eindtijdstip te meten en het verschil te berekenen
time_measurementwmr_time.c:31bepaling van tijdsduur door het begintijdstip en eindtijdstip te meten en het verschil te berekenen
time_measurementwmr_trend_history.c:297bepaling van tijdsduur door het begintijdstip en eindtijdstip te meten en het verschil te berekenen
time_measurementwmr_web.c:699bepaling van tijdsduur door het begintijdstip en eindtijdstip te meten en het verschil te berekenen
user_degree_dayswmr_derive_data.c:211graaddagen (ongewogen) onder en boven een bepaalde scheidingstemperatuur
weather_classcalculation.c:107bepaalt de weerklasse afhankelijk van de luchtdruk (bijvoorbeeld 'bestendig')
weather_typecalculation.c:83bepaalt of het warm/zacht/koud is en geeft ook gradaties
weighed_wind_dircalculation.c:551berekent een windrichting waarbij de windrichting gefilterd wordt met een filterwaarde die door de sterkte van de windsnelheid bepaald wordt
wrapper_adminwrapper.c:2tellers van ge'wrap'te functies