Packages

control
Package Control bestuurt de Meteo en Tijd Server. Na opstarten initialiseert het andere packages en laat het deze packages de gebeurtenissen (van het device: weerstation en clienten) afhandelen.
control
ModuleIntRegelsGrootteOmschrijving
wmrd .h 123 808 stuurt de diverse modulen van de MTS aan voor initialisaties, bevat een main loop waar alle gebeurtenissen afgehandeld worden, en 'daemonize't het programma zichzelf als dit volgens de settings gewenst is, handelt initialisaties af
device
Package Device handelt de werkzaamheden rond de weersensor af. De verbinding met de sensor wordt geopend, gegevens worden binnengelezen en gedecodeerd. Deze gegevens worden in de gegevensopslag gezet, en doorgestuurd naar geinteresseerde clienten.
device
ModuleIntRegelsGrootteOmschrijving
app_device .h 82 722 controleert of er data van het device binnengekomen is, en zendt het door naar de decoder en de clients
device .h 124 1072 opent de verbinding met de weersensor (via seriele lijn of socket)
wmr_buffer .h 150 1172 definieert de gegevens buffer, en leest die van de weersensor, en controleert of het een geldig buffer is
wmr_decode .h 695 8171 decodeert een sensor buffer, calibreert de sensor gegevens, en start het maken van afgeleide gegevens
wmr_hex .h 34 325 zet een buffer en een tijd om in hexadecimale vorm
wmr_auxilary .h 47 293 controleert of het tijd is om het auxilary commando uit te voeren, en start het zonodig op
device_proc
Package Device Processing maakt extra Meteo gegevens en Tijdgegevens van de gegevens die van de sensoren komen. De tijdgegevens worden gebruikt voor het op tijd zetten van de computerklok, en het aanroepen van een extern command.
device_proc
ModuleIntRegelsGrootteOmschrijving
wmr_derive_data .h 964 8283 leidt informatie af voor de verschillende soorten binnenkomende weersgegevens. De wat complexere formules zijn geen onderdeel van deze module
wmr_derive_time .h 861 11580 leidt verschillende tijds weergaves af van de huidige tijd. Daarnaast worden aan het einde van de dag diverse dagstatistieken, zoals minima, maxima etc. overgezet naar de waarden voor 'gisteren'
wmr_time .h 131 1347 bepaalt of de klok, van de computer waarop de server draait aangepast moet worden, en roept het time_cmd programma aan als het daar tijd voor is
resources
Package Resources handelt de resource file af.
resources
ModuleIntRegelsGrootteOmschrijving
wmr_resource .h 235 2467 leest gegevens voor calibratie, daggemiddelden en preset waarden (waaronder de server instellingen) uit de resource file, en distribueert ze naar de modulen die ze nodig hebben
client
Package Client handelt de werkzaamheden rond de clienten af. Ports worden geopend zodat clienten contact kunnen zoeken. HTTP verzoeken worden afgehandeld, en 'interne' pagina's worden gegenereerd. Verzoeken voor externe pagina's worden doorgestuurd naar package presentation.
client
ModuleIntRegelsGrootteOmschrijving
app_sockets .h 343 3454 kent de applicatie sockets, controleert of er data op binnenkomt, en verstuurt er data over
wmr_admin .h 34 398 zet een aantal statistische gegevenstellers over naar de datastore
wmr_web .h 864 11100 bevat web specifieke processing, het MTS icon (een zonnetje), het valideren van requesten, sturen van responsies enzovoort
presentation
Package Presentation houdt zich bezig met de presentatie van gegevens. Dit heeft vooral betrekking op het afhandelen van verzoeken die voor gegevens die door DHP processor bewerkt moeten worden.
presentation
ModuleIntRegelsGrootteOmschrijving
wmr_conversion .h 224 2759 herkent conversie tokens, en laat de conversie uitvoeren
wmr_convert .h 1297 13041 voert conversies uit (van getalswaarden en van tekst-strings)
wmr_dhp .h 651 5272 handelt een dhp file af, door het interpreteren van aanwijzingen (directives). De directe processing van meteo keys (de bewerking van de interne gegevens) valt hier buiten
wmr_dhp_process_key .h 719 9450 bewerkt de gegevens die intern opgeslagen zijn volgens de opgegeven formatteringen en vertalingen
wmr_txt_page .h 1173 7847 levert textuele pagina's (interne server pagina's in html en xml) zonder dat hiervoor als sturing een extern bestand nodig is
operand .h 72 - slaat bepaalde dhp variabelen als operand op, zodat ze bij '2-opererand' conversies gebruikt kunnen worden
history
Package History beheert de geschiedenis van de laatste 24 uur, en van het langjarige meteo decade gemiddelde.
history
ModuleIntRegelsGrootteOmschrijving
wmr_trend_history .h 339 3085 beheert daggeschiedenis om hieruit de trends te berekenen, en initieert uit deze daggeschiedenis het genereren van een temperatuursverwachting
wmr_history .h 400 6121 beheert de daggeschiedenis, maakt een php data bestand met 'huidige' en 'laatste 24 uur' gegevens, en roept het 'history_cmd' aan (zodat er wat met deze gegevens gedaan kan worden)
day_averages .h 160 2551 beheert de langjarige daggemiddelden en berekent de typische waarde voor 'vandaag'
statistics
Package Statistics implementeert statistische algorithmes, en zet statistische data in de dataopslag.
statistics
ModuleIntRegelsGrootteOmschrijving
wmr_statistics .h 252 2133 bepaalt diverse soorten van gemiddelden, minima, maxima en bijbehorende tijdstempels en zet dit in de data-opslag
wmr_server_info .h 135 2002 verzamelt statische server gegevens (compiler versie, operating system versie etc.) en zet dit in de data-opslag
algorithm
Package Algorithm bevat de algorithmes die gebruikt worden bij het omzetten van gegevens in diverse vormen.
algorithm
ModuleIntRegelsGrootteOmschrijving
calculation .h 804 9009 implementeert diverse algoritmes
get_jd .h 83 626 zet de huige tijd om in een julian day
hebrew .h 202 1508 rekent julian day om naar een joods-religieuze datum (en omgekeerd)
islamic .h 259 7902 rekent julian day om naar een islamitisch-religieuze datum (en omgekeerd)
jd .h 235 2090 rekent julian day om naar gregoriaanse datum en tijd en omgekeerd, en bevat een andere gerelateerde berekeningen
moon_math .h 366 4872 berekent maanstanden, grootte van zon en maan, en hun afstand ten opzichte van de aarde
wind .h 156 1870 rekent windsnelheden in m/s om naar Beaufort en Fujita ratings
daylight_saving .h 201 1506 beheert de tijdstippen van start en einde van de zomertijd, en kan bepalen of een tijdstip in zomertijd valt
wmr_astro .h 4816 49379 berekent diverse zon, maan en seizoens gerelateerde gegevens
wmr_eot .h 26 604 rekent de 'equation of time' uit
planet .h 559 10399 berekent de posities van planeten in ons zonnestelsel
earth_pos .h 2933 65857
web_log1
Package Web Log1 bevat de administraties van de webclienten.
web_log1
ModuleIntRegelsGrootteOmschrijving
browser_adm .h 33 88 slaat de browsergegevens van de http clienten op
crawler_adm .h 33 88 slaat de ip adressen van de crawlers op (die 'robots.txt' opvragen)
entry_adm .h 152 1408 slaat statistische gegevens over opgevraagde URL's op, en geeft deze in html vorm weer
ip_adm .h 344 4651 beheert de ip-adressen (aantal bezoeken, eerste en laatste tijdstip, en logische ip-address), en stelt het in html vorm beschikbaar
referer_adm .h 33 88 administreert vanaf welke webpagina met tijdstempel, aantal keren opvragen etc.)
report_adm .h 33 87 administreert 'reports' waarmee de client, die het http verzoek doet, en rapporteert wat de schermgrootte en kleurendiepte van de browser is
url_adm .h 33 84 administreert de URL's (met tijdstempel, aantal keren opvragen etc.)
via_adm .h 33 84 administreert de 'referrer's (met tijdstempel, aantal keren opvragen etc.)
request_adm .h 41 290 rapporteert de laatste 100 http-requests.
forecast
Package Forecast berekent de verwachte minima en maxima voor vandaag en morgen aan de hand van een kunstmatig-intelligent algorithme. Dit algorithme is gevoed met de belangrijkste weersgegevens van dit moment, en heeft kunnen leren van de weerssituaties in de afgelopen 35 jaar.
forecast
ModuleIntRegelsGrootteOmschrijving
model_forecast .h 187 1604 bepaling van de verwachte minimum en maximum temperaturen volgens een experimenteel model, en zendt ze naar temp_nnf
ai_forecast .h 177 2413 haalt de meteo gegevens die benodigd zijn voor de kunstmatige-intelligentie bepaling van de verwachte minimum en maximum temperaturen, en zendt ze naar temp_nnf
temp_nnf .h 435 569 codeert de meteogegevens zodat ze door het Neurale Netwerk verwerkt kunnen worden
nnf .h 441 4546 Neurale Netwerk Functies
license
Package License handelt de licentie aspecten af.
license
ModuleIntRegelsGrootteOmschrijving
wmr_license .h 99 916 leest de licentie parameters, laat de licentie controleren, en zet het resultaat terug in de dataopslag
license .h 456 2125 zet de licentie parameters om in 64 bits integers en start de licentie controle
coder .h 109 4458 codeert en decodeert de keys met de licentieparameters
bf_tab .h 280 - tabel met gegevens voor blowfish
blowfish .h 181 5162 blowfish encryptie (om van een getal met een key naar een versleuteld getal om te zetten)
data
Package Data bevat de dataopslag en 'gemaks'functies daarvoor.
data
ModuleIntRegelsGrootteOmschrijving
wmr_txt .h 2164 78911 levert functies en ruimte voor de dataopslag voor meteo en tijd gegevens
wmr_txt_convenience .h 264 2197 bevat functies die helpen bij het opslaan van data
support
Package Support levert op diverse aspecten ondersteuning aan de andere packages.
support
ModuleIntRegelsGrootteOmschrijving
quad .h 134 488 doet parabolische inter- en extrapolatie (3 punten benadering)
grep .h 89 120
time_supp .h 59 256 ondersteuning voor tijdsduur metingen
app_general .h 44 260 bevat enkele definities en algemene support functies
constants .h 38 - bevat definites van astronomische constantes
file_supp .h 120 1054 opent een file
wmr_background .h 20 130 start een programma (of script) op als separaat process
wrapper .h 286 2120 schil om belangrijke functies, zodat die beveiligd zijn voordat ze gebruikt worden. Ook wordt er geadministreerd hoe vaak bepaalde ge'wrap'te functies gebruikt worden
os_value .h 118 4445 haalt enkele linux operating system waardes op
memwatch .h 3453 - een module die voor geheugenbewaking gebruikt kan worden (normaal is bewaking niet actief, voor een controle kan het ingeschakeld worden). Alternatief: valgrind
logging_supp .h 337 2268 voert de logging uit (naar file, afhankelijk van de instellingen), en beheert statistische logging gegevesn
socket_supp .h 373 2164 ondersteuning voor verzending van gegevens naar clienten (vooral http clienten). Er kan gekozen worden voor compacte transmissie (alle 'dubbele' spaties, tabs en nieuwe regels worden 1 nieuwe regel), en gebufferde transmissie (er wordt zoveel mogelijk gegevens in 1 keer verstuurd)
read_line .h 139 942
web_log2
Package Web Log2 beheert de 'fout' opslag en de 'web request' opslag.
web_log2
ModuleIntRegelsGrootteOmschrijving
app_error .h 60 166 beheert de meest recente error
app_warning .h 34 52
app_message .h 51 330
request_log .h 88 483 administreert de http requests de afgehandeld zijn, en stelt deze beschikbaar.