String Converters

In de DHP processor van de MTS worden waarden van gegevens omgezet in een andere presentatievorm. Dit wordt gedaan door de string converter.

Voorbeeld:
 De tweede nieuwe maan na de winter begint op [year|(winter_solstice)|(new_moon)|(new_moon)|(ymdhms)]
 
De onderstaande tabel beschrijft de voorgedefinieerde stringconversie vormen.

Beschrijving van string converters, gebruikt in de Meteo en Tijd server.
Naam Omschrijving Voorbeeld
local time (ymdhms)Julian day weergegeven als yyyy-mm-dd hh:mm:ss[&2459429.0527790|(ymdhms)]
is 2021-08-02 15:16:00
(ymdhm)Julian day weergegeven als yyyy-mm-dd hh:mm[&2459429.0527790|(ymdhm)]
is 2021-08-02 15:16
(ymd)Julian day weergegeven als yyyy-mm-dd[&2459429.0527790|(ymd)]
is 2021-08-02
(md)Julian day weergegeven als mm-dd[&2459429.0527790|(md)]
is 08-02
(hms)Julian day weergegeven als hh:mm:ss[&2459429.0527790|(hms)]
is 15:16:00
(hm)Julian day weergegeven als hh:mm[&2459429.0527790|(hm)]
is 15:16
(year)Julian day weergegeven als yyyy[&2459429.0527790|(year)]
is 2021
(month)Julian day weergegeven als m of mm[&2459429.0527790|(month)]
is 8
(day)Julian day weergegeven als dd[&2459429.0527790|(day)]
is 2
(hour)Julian day weergegeven als hh[&2459429.0527790|(hour)]
is 15
(minute)Julian day weergegeven als mm[&2459429.0527790|(minute)]
is 16
(second)Julian day weergegeven als ss[&2459429.0527790|(second)]
is 0
(dow)Julian day weergegeven als getal van 0 (zondag) tot 6 (zaterdag)[&2459429.0527790|(dow)]
is 1
(rel_dow_in_month)Julian day weergegeven als m-ccc-d, waarbij 'm' de maand aangeeft (0 .. 12), 'ccc' is de dagindicatie (sun, mon, tue, wed, thu, fri, sat), en 'd' geeft aan hoe vaak deze dag al voorkwam in deze maand[&2459429.0527790|(rel_dow_in_month)]
is 8-mon-1
(last_dow_in_month)Julian day weergegeven als m-ccc (of -), waarbij 'm' de maand aangeeft (0 .. 12), en 'ccc' is de dagindicatie (sun, mon, tue, wed, thu, fri, sat).[&2459429.0527790|(last_dow_in_month)]
is -
(today)Julian day weergegeven als 'yes' (vandaag) of 'no' (niet vandaag)[&2459429.0527790|(today)]
is yes
..._utc (ymdhms_utc) De Julian day weergegeven als Universal Time Coordinated (de atoom tijd). Deze tijd kent geen zomer- of wintertijd. Gemiddeld is om 12 uur UTC de zon op het hoogste punt in Greenwich. Deze tijd wordt ook wel Greenwich Mean Time (GMT) genoemd, maar GMT is intussen een verouderde term. Andere namen voor de UTC zijn Zulu tijd, 'universal time' en 'world time'. Voor de formaten van de tijd: zie local time Een paar voorbeelden:
[&2459429.0527790|(ymdhms_utc)]
is 2021-08-02 13:16:00
[&2459429.0527790|(hour_utc)]
is 13
(ymdhm_utc)
(ymd_utc)
(md_utc)
(hms_utc)
(hm_utc)
(year_utc)
(month_utc)
(day_utc)
(hour_utc)
(minute_utc)
(second_utc)
(dow_utc)
..._mean_solar (ymdhms_mean_solar) De Julian Day, weergegeven als gemiddelde zonnetijd. De gemiddelde zonnetijd (mean solar time) is een tijd, waarbij op 'deze' plaats (Haaksbergen) gemiddeld om 12 uur de zon op het hoogste punt staat. Voor de formaten van de tijd: zie local time Een paar voorbeelden:
[&2459429.0527790|(ymdhms_mean_solar)]
is 2021-08-02 13:42:54
[&2459429.0527790|(hm_mean_solar)]
is 13:42
(ymdhm_mean_solar)
(ymd_mean_solar)
(md_mean_solar)
(hms_mean_solar)
(hm_mean_solar)
(year_mean_solar)
(month_mean_solar)
(day_mean_solar)
(hour_mean_solar)
(minute_mean_solar)
(second_mean_solar)
(dow_mean_mean_solar)
..._solar (ymdhms_solar) De Julian Day, weergegeven als zonnetijd. De zonnetijd (solar time) is een tijd, waarbij op 'deze' plaats (Haaksbergen) om 12 uur de zon op het hoogste punt staat. Voor de formaten van de tijd: zie local time Een paar voorbeelden:
[&2459429.0527790|(ymdhms_solar)]
is 2021-08-02 13:42:54
[&2459429.0527790|(hm_solar)]
is 13:42
(ymdhm_solar)
(ymd_solar)
(md_solar)
(hms_solar)
(hm_solar)
(year_solar)
(month_solar)
(day_solar)
(hour_solar)
(minute_solar)
(second_solar)
(dow_solar)
inet_... (inet_beats) De inet date en beats zijn een poging van Swatch om een universele tijd te bedenken, waarin de dag in 1000 gelijke gedeelten (van ca 1.5 minuut) verdeeld is. Deze tijd is overal ter wereld gelijk (dus met UTC te vergelijken), en lekker compact op te schrijven. Het is vooral bedoeld om via internet goed afspraken te maken. De daggrens ligt in Biel (waar het hoofdkantoor van Swatch zetelt). Het lijkt geen succes geworden te zijn. [&2459429.0527790|(inet_beats)]
is @594
(inet_date)[&2459429.0527790|(inet_date)]
is @d02 08 2021
(inet_date_and_beats)[&2459429.0527790|(inet_date_and_beats)]
is @d02 08 2021 @594
delta_... (delta_s)Een tijd in 'decimale' dagen (een getal dat iedere dag met 1 ophoogt, en achter de decimale punt het dagdeel weergeeft, bijvoorbeeld 1.5 is 1 dag en 12 uren), weergegeven in seconden[&3.50107|(delta_s)] is 302492
(delta_ms)Een tijd in 'decimale' dagen, weergegeven in minuten en seconden[&3.50107|(delta_ms)] is 5041:32
(delta_hms)Een tijd in 'decimale' dagen, weergegeven in uren, minuten en seconden[&3.50107|(delta_hms)] is 84:01:32
(delta_dhms)Een tijd in 'decimale' dagen, weergegeven in dagen, uren, minuten en seconden[&3.50107|(delta_dhms)] is 3 12:01:32
(delta_m)Een tijd in 'decimale' dagen, weergegeven in hele minuten[&3.50107|(delta_m)] is 5041
(delta_hm)Een tijd in 'decimale' dagen, weergegeven in uren en hele minuten[&3.50107|(delta_hm)] is 84:01
(delta_dhm)Een tijd in 'decimale' dagen, weergegeven in dagen, uren en hele minuten[&3.50107|(delta_dhm)] is 3:12:01
(delta_h)Een tijd in 'decimale' dagen, weergegeven in hele uren[&3.50107|(delta_h)] is 84
(delta_dh)Een tijd in 'decimale' dagen, weergegeven in dagen en uren[&3.50107|(delta_dh)] is 3:12
(delta_d)Een tijd in 'decimale' dagen, weergegeven in dagen[&3.50107|(delta_d)] is 3
(delta_second)Een tijd in 'decimale' dagen, alleen het seconden gedeelte[&3.50107|(delta_second)] is 32
(delta_minute)Een tijd in 'decimale' dagen, alleen het minuten gedeelte[&3.50107|(delta_minute)] is 1
(delta_hour)Een tijd in 'decimale' dagen, alleen het uren gedeelte[&3.5001|(delta_hour)] is 12
uangle_2_... (uangle_2_s)Een eenheidshoek (0.0 .. 1.0 betekent 0.0 .. 360.0 graden), weergegeven in seconden[&0.01|(uangle_2_s)] is 00
(uangle_2_m)Een eenheidshoek weergegeven in minuten[&0.01|(uangle_2_m)] is 36
(uangle_2_ms)Een eenheidshoek weergegeven in minuten en seconden[&0.01|(uangle_2_ms)] is 36'00"
(uangle_2_d)Een eenheidshoek weergegeven in graden[&0.01|(uangle_2_d)] is 3
(uangle_2_dm)Een eenheidshoek weergegeven in graden en minuten[&0.01|(delta_m)] is 14
(uangle_2_dms)Een eenheidshoek weergegeven in graden, minuten en seconden[&0.01|(uangle_2_dms)] is 3 36'00"
(uangle_2_seconds)Een eenheidshoek weergegeven in hele seconden[&0.01|(uangle_2_seconds)] is 0.000000000
(uangle_2_minutes)Een eenheidshoek weergegeven in hele minuten[&0.01|(uangle_2_minutes)] is 36.000000000
(uangle_2_degrees)Een eenheidshoek weergegeven in hele graden[&0.01|(uangle_2_degrees)] is 3.6000000
delta time (days_till)Aantal dagovergangen tot de dag waarin een bepaalde julian day valt[VARIABLE V1:&2005-09-01 00:00]
[V1|(time_2_jd)|(days_till)]
is -5814
(time_till)Tijd totdat een bepaalde julian day[VARIABLE V1:&2005-09-01 00:00]
[V1|(time_2_jd)|(time_till)|delta_dhms)]
is -5814 15:15:59
next... (next_sunday) Deze verzameling converters vindt in een julian day de volgende zondag, maandag etc. Met behulp van de (minus7) functie kan ook de vorige zondag, maandag etc. gevonden worden [VARIABLE V1:&2005-09-01|(time_2_jd)]
[V1|(next_monday)|(ymd)] is 2005-09-05
[VARIABLE V1:&2005-09-01|(time_2_jd)]
[V1|(minus7)|(next_monday)|(ymd)] is 2005-09-05
(next_monday)
(next_tuesday)
(next_wednesday)
(next_thursday)
(next_friday)
(next_saturday)
moon data (last_new_moon)Vorige nieuwe maan (vanaf de julian day)[jd|(last_new_moon)|(ymdhms)]
is 2021-07-10 03:17:43
(first_quarter_moon)Eerste kwartier van de maan (vanaf de julian day)[jd|(first_quarter_moon)|(ymdhms)]
is 2021-07-17 12:11:37
(full_moon)Volle maan (vanaf de julian day)[jd|(full_moon)|(ymdhms)]
is 2021-07-24 04:37:27
(last_quarter_moon)Laatste kwartier van de maan (vanaf de julian day)[jd|(last_quarter_moon)|(ymdhms)]
is 2021-07-31 15:18:16
(new_moon)Volgende nieuwe maan (vanaf de julian day)[jd|(new_moon)|(ymdhms)]
is 2021-08-08 15:50:46
seasons (vernal_equinox)Begin van het voorjaar (equinox: gelijke lengte van dag en nacht)[&2021|(vernal_equinox)|(ymdhms)]
is 2021-03-20 10:37:31
(summer_solstice)Begin van de zomer (solstice: zonnestilstand: de dagen worden korter)[&2021|(summer_solstice)|(ymdhms)]
is 2021-06-21 05:31:58
(autumnal_equinox)Begin van de herfst (equinox: gelijke lengte van dag en nacht)[&2021|(autumnal_equinox)|(ymdhms)]
is 2021-09-22 21:20:56
(winter_solstice)Begin van de winter (solstice: zonnestilstand: de dagen worden langer)[&2021|(winter_solstice)|(ymdhms)]
is 2021-12-21 16:58:57
2 operands +Telt de waarde van de operand op bij de te converteren waarde[&18.4|+&12|%.1f]
is 30.4
-Trekt de waarde van de operand af van de te converteren waarde[&18.4|-&12|%.1f]
is 6.4
*Vermenigvuldigt de waarde van de operand met de te converteren waarde[&18.4|*&12|%.1f]
is 220.8
/Deelt de te converteren waarde door de waarde van de operand[&18.4|/&12|%.1f]
is 1.5
#Bepaalt de rest van de te converteren waarde na delen door de operand[&18.4|#&4|%.1f]
is 2.4
>Bepaalt het maximum van de te converteren waarde en de operand[&18.4|>&12|%.1f]
is 18.4
~Bepaalt het gemiddelde van de te converteren waarde en de operand[&18.4|~&12|%.1f]
is 15.2
<Bepaalt het minimum van de te converteren waarde en de operand[&18.4|<&12|%.1f]
is 12.0
^Verheft de te converteren waarde tot de macht die aangegeven wordt door de operand[&18.4|^&12|%.1f]
is 1505961523834396.2
miscellaneous (easter)Berekening van Pasen[&2021|(easter)]
is 2021-04-04
(time_2_jd)Verschillende manieren om een tijdstring in een julian day om te zetten.
Let op: wanneer er geen tijd opgegeven wordt wordt 12:00 aangenomen.
 jjjj       jd van aangegeven jaar, huidige maand/dag, 12:00:00 uur
 mm-dd      jd van huidig jaar, aangegeven maand/dag, 12:00:00 uur
 jjjj-mm-dd    jd van aangegeven jaar/maand/dag, 12:00:00 uur
 jjjj-mm-dd hh:mm jd van aangegeven jaar/maand/dag/uur/minuut, 0 seconden
 hh:mm:ss     jd van huidig jaar/maand/dag, en aangegeven uur/minuut/seconden
 hh:mm      jd van huidig jaar/maand/dag en aangegeven uur/minuut en 0 seconden
[&2005-6-20 15:43|(time_2_jd)]
is 2453542.071528
[&2005-6-20 15:43|(time_2_jd)|(ymdhms)]
is 2005-06-20 15:43:00
[&2021|(time_2_jd)|(ymdhms)]
is 2021-08-02 12:00:00
[&6-20|(time_2_jd)|(ymdhms)]
is 2021-06-20 12:00:00
[&2005-6-20|(time_2_jd)|(ymdhms)]
is 2005-06-20 12:00:00
[&15:43:22|(time_2_jd)|(ymdhms)]
is 2021-08-02 15:43:22
[&15:43|(time_2_jd)|(ymdhms)]
is 2021-08-02 15:43:00
(absolute)Vormt de invoer om tot de absolute waarde van de invoer[&-1.23|(absolute)]
is 1.230000000
[&+1.23|(absolute)]
is 1.230000000