Getalswaarde Converters

In de DHP processor van de MTS worden getalswaarden van gegevens omgezet in een andere getalswaarden. Dit wordt gedaan door de value converter.

Voorbeeld:
  Twaalf graden celsius is [&12|(celsius_2_fahrenheit)%.0f] graden Fahrenheit.
  
De onderstaande tabel beschrijft de voorgedefinieerde stringconversie vormen.

Beschrijving van gegevensomzetters.
Naam Omschrijving Voorbeeld
(celsius_2_fahrenheit)Het getal in graden Celsius wordt in Fahrenheit omgezet
[&--.-|(celsius_2_fahrenheit)%.1f F]
is: --.-
(celsius_2_kelvin)Het getal in graden Celsius wordt in Kelvin omgezet
[&--.-|(celsius_2_kelvin)%.1f K]
is: --.-
(mps_2_kmph)Het getal in meters per seconde (m/s) wordt in kilometers per uur (km/h) omgezet
[&-|(mps_2_kmph)%.1f km/h]
is: -
(mps_2_mph)Het getal in meters per seconde (m/s) wordt in miles per uur (mi/h) omgezet
[&-|(mps_2_mph)%.1f mi/h]
is: -
(mb_2_mmhg)Het getal in millibar wordt milimeter kwikdruk (mmhg) omgezet
[&-|(mb_2_mmhg)%.0f mm hg]
is: -
(mb_2_cmhg)Het getal in millibar wordt centimeter kwikdruk (cmhg) omgezet
[&-|(mb_2_cmhg)%.0f cm hg]
is: -
(mb_2_kpa)Het getal in millibar wordt kilo Pascal (kPa) omgezet
[&-|(mb_2_kpa)%.0f kPa]
is: -