Tijstippen voor opkomst en ondergang van de zon en maanDeze pagina bevat de tijden van opkomst en ondergang van de zon en maan, en diverse schemeringstijdstippen. Deze zijn berekend volgens de formule van Montenbruck en Pfleger. Het algorithme werkt voor alle lengte- en breedtegraden, zelfs binnen de poolcirkels. Er is een 'wazig gebied' op zo'n 67 graden Noorder- en Zuiderbreedte als gevolg van afronding van de zonnepositie. Beschouw daarom dagen en nachten die korter dan 20 minuten zijn als verdacht.


Vul het formulier in en click 'Bereken' voor de tijdstippen van opkomst en ondergang van zon en maan.
jaar: nauwkeurigheidsgebied: van ca. 1950 tot ca. 2050
maand: geldigheid van dag, maand en schrikkeljaar wordt nog niet gecontroleerd
dag:
plaats: ool voer een negative waarde in voor Westerlengte (of voeg een 'W' toe)
onb voer een negatieve waarde in voor Zuiderbreedte (of voeg een 'S' toe)
tijd zone: uur voer een negatieve waarde in voor tijdzones westelijk van Greenwich
zomertijd/wintertijd: DST=zomer, noDST=winter
aantal dagen: een overzicht voor 365 dagen kan ongeveer een minuut duren op een op een wat tragere computer.
click voor berekening: gebruik reset om de tabel weer leeg te maken
resultaten:

Met dank aan Keith Burnett.