Vinden van punt in een vlak als 3 punten gegeven zijn

In een 3 dimensionaal assenstelsel (...) wordt een (ruimtelijk) vlak weergegeven door de formule ax + by +cz + d = 0
Het wordt ook vastgelegd door 3 punten A,B,C (lijnen AB en BC niet strijdig). Zie ook: keisan

Bepaling a,b,c,d wanneer Ax,y,z, Bx,y,z en Cx,y,z gegeven zijn:
ax+by+cz+d=0
a=(By-Ay)(Cz-Az)-(Cy-Ay)(Bz-Az)
b=(Bz-Az)(Cx-Ax)-(Cz-Az)(Bx-Ax)
c=(Bx-Ax)(Cy-Ay)-(Cx-Ax)(By-Ay)
d=-(aAx+bAy+cAz)
Bepaling van Dz wanneer Dx,y gegeven is, en punt D op het vlak ligt.
Dz=(aDx+bDy+d)/-c
Noot: als